جالبکده
سرگرمی

بشقاب پرنده زنده

دنیای یوفولوژی، دنیای اجسام ناشناخته ای است که قرن هاست در آسمان این سیاره خودنمایی کرده و انسان ها را در بهت و شگفتی فرو برده اند. در مورد ماهیت این اجسام فرضیه ها بسیاری ارائه شده است.

این فرضیه ها از صاعقه های تویی و ناهنجاری های جوی گرفته تا سفینه های فرازمینی، هر یک در پی توضیح این پدیده اعجاب انگیز هستند. اما هر یک از این فرضیه ها تنها قادر به توضیح بعضی گزارشات مشاهده یوفوها هستند. اما گذشت زمان باعث شده تا فرضیه های جدیدی هم وارد بحث های داغ این حوزه شوند. در این شماره به یکی از این فرضیه های جدید می پردازیم.

آیا امکان دارد برخی از یوفوها موجوداتی زنده باشند که در اتمسفر زندگی می کنند اسکات دشین در تلاش است تا پاسخی برای این سوال بیاید.

ادعای دیدن یوفوهای بی شماری در اندازههای مختلف خیلی ریز تاغول آسا تا به حال گزارش شده است اما بیشتر گزارشات دوشکل اصلی یوفوها را توصیف کرده اند؛ یعنی بشقابی وسیگاربرگی (استوانه ای)  البته در دنیای جانوران دریایی هم شکل های بشقابی سیگار برگی یا موشکی را می توان به ترتیب در موجوداتی مثل چتر دریایی یا اسکوییدها دید. این موجودات از موفق ترین جانوران دریایی به شمار می روند.

بسیاری از مردم هم در گزارشات خود یوفوها را به شکل «چتر نجات»، «بستنی قیفی» یا «توپ بدمینتون» توصیف کرده اند. ترسیمات آنها نیز چیزهایی شبیه به موجودات زنده را نشان میدهند. ادعا شده پلیس و خلبانهای زیادی نیز «چترهای دریایی» عظیم الجثه ای را در آسمان دیدهاند

ساکنان شهر کرافوردزویل در ایندیانا در سال ۱۸۹۱ به مدت دو شب شاهد نورپراکنی هیولایی درخشان بودند که برفراز شهرشان در حال پرواز بود. «چشم» قرمزرنگ و درخشان او کم نور و بعد پرنور می شد؛ درست مانند اینکه در حال تقلا باشد. تمام کسانی که آن را دیدند حس می کردند در حال تماشای موجودی زنده هستند. لابد می پرسید ام ابازوچه ها چه می شوند؟ جالب است بدانید بسیاری از این شاهدان، دنباله های بلند»، «بازو» «حسگر» یا انتن هایی» را روی این یوفوها دیده اند.

بشقاب پرنده زنده
بشقاب پرنده زنده

همینطور در بسیاری از این گزارشات، این یوفوهای بشقابی شکل لبه های مشخص نداشته و نیمه شفاف با کرکدار و

وریش ریش  توصیف شده اند. آیا امکان دارد همان طور که جانوران آبزی از مواد تشکیل دهنده محیطشان ساخته شدند بیشتر جرم جانوران آسمان زی نیز از بخاراب و  گازهای جوی تشکیل شده باشد؟ بیشتر عروسهای دریایی، حلقهای عضلانی بشقابی شکلی در مرکز بدن ژلاتینی خود دارند که با استفاده از نیروی رانشی در اب حرکت می کنند. این حلقه در نور شدید به راحتی قابل دیدن است

جانوران آبزی از روشهای مختلفی برای شب تابی فسفری استفاده می کنند. برخی از آنها از باکتریهای شب تاب همزیست استفاده می کنند بعضی دیگر هم با استفاده از واکنش های شیمیایی، نورهای درخشان لحظهای از خود می پراکنند. این موجودات می توانند نورهایی به وجود آورند که هر بیننده ای را در بهت و حیرت فرو ببرد.

بعضی شاهدان یوفوها نیز در گزارش های خود توضیح داده اند در زمان برخورد بایوفو، نورهایی غیرقابل توصیفی مشاهده کرده اند باتوجه به بسیاری از گزارشات می توان حدس زد که یوفوها از نورهای درخشان برای شکار، جذب، هشدارو ترساندن استفاده می کنند؛ یعنی دقیقا رفتارهایی که جانداران شب تاب هم از خود نشان میدهند. .

در سال ۱۹۷۵ یک پلیس بازنشسته در حال رانندگی به سمت یک روستا در فرانسه بود که جسمی بشقابی شکل و درخشان بر فراز مزارع به سمت او پرواز کرد. در همین حال ناگهان بالاتر رفته و بانور خیره کننده ای که به گفته شاهد ماجرا از خورشید تابنده تر بود، شروع به درخشش کرد. او از جاده خارج شد و یوفونیز از آنجا دور شد. او که خود را بسیار خوش شانس میداند در نهایت توانست از دست این جسم پرنده فرار کند این ویژگی یعنی شب تابی می تواند ناپدیدشدن بعضی از یوفوهارادرشب توضیح دهد. این اجسام برای ناپدید شدن کافی است نورهای خود را خاموش کنند

بشقاب پرنده زنده
بشقاب پرنده زنده

 

 اسکوییدها مثل جت های زنده هستند

که می توانند حرکت کرده یا معلق بمانند این متد حرکتی در محیطهای سیال به خوبی قابل استفاده هستند. در اتمسفرهم یوفوهایی که شباهتهای ظاهری با این جانوران دارند، رفتارهای حرکتی مشابهی نیز با آنها از خودنشان میدهند. آنها درحین حرکت تغییر شکل داده و بزرگتریاکوچکتر می شوند در بسیاری از گزارش ها، یوفوی مشاهده شده در حال پایین آمدن حرکتی مانند «افتادن برگ» از خودنشان داده که در عروس های دریایی هم مشاهده میشود. برخی از آنها هم تقریبا بدون حرکت در هوا معلق می ماندوبعدباحرکتی مانندسرخوردن از آنجا دور میشوند

رفتارهای فردی بسیاری از شاهدان ادعایی یوفوها می گویند آنها ظاهرا منظور خاصی دارند. بعضی از آنها نسبت به افراد یا اتومبیلها عکس العمل نشان می دهند. به نظر می رسد این یوفوها به نوعی شعور دارند

در سال ۱۹۷۶ یک هواپیمای عکس برداری در حال فیلم برداری در طول رودخانه کنکورد بود که ناگهان یک حباب نورانی شروع به تعقیب آن کرد. این جسم برای چند ثانیه در کنار هواپیما پرواز کرد. به نظر می رسید قصدش بررسی درون هواپیما بود.

 امالحظاتی بعد بدون هیچ اتفاق دیگری از آن فاصله گرفت و دور شد. با توجه به این گزارشات می توان این احتمال را مطرح کرد که این یوفوها به جای داشتن خلبانانی هوشمند شاید خود تاحدی هوشمند باشند، حتی باهوش تر از آنچه تصور می شود ما در کف اقیانوسی از هوا زندگی می کنیم اتمسفر اطراف ما منابع اصلی مورد نیاز برای ادامه حیات را در خود دارد. در ارتفاعات بالاتر هزاران تن آب به شکل های مختلف شناور و در حال حرکتند.

انواع مواد معدنی هم از خارج از جو و هم از درون خاک وارد اتمسفر می شوند. همین طور میلیونها ژول انرژی در هر لحظه در این معجون اسرار آمیز جابه جا می شود

بشقاب پرنده زنده
بشقاب پرنده زنده

اتمسفر محیط زیست ماست

در سال ۱۹۸۸، یک منجم جوان متوجه جسمی درخشان شد که در آسمان لندن با ضربان هایی منظم در حال چشمک زدن بود. او پلیس را خبر کرد که آنها هم آن را مشاهده کردند. اما ویژگی عجیب این جسم این بود که همه شاهدان آن را به شکل یک «عروس دریایی» توصیف کرده بودند اقیانوس های روی زمین پر از انواع مختلف حیات هستند یک قاشق چای خوری از آب اقیانوس می تواند بیشتر از یک میلیون باکتری و ۱۰۰ میلیون ویروس را در خود داشته باشد. همین طور برخی از سریع ترین و بزرگترین جانوران این سیاره در اقیانوس ها زندگی می کنند.

آیا امکان دارد بعضی از جانوران حداقل بخشی از عمر خود را در آسمان به سر ببرند؟

تعدد و تنوع پدیده های بدون توضیح جوی فراتر از این است که تمام آنها را زاییده خیال بدانیم. ادعا شده در سال ۱۹۶۳ در ایلینوی، یک جسم نورانی و درخشان، مردی جوان و دوستش را در حال رانندگی به س مت منزل دوست او تعقیب کرد تا به آنجا رسیدند. دوست مرد به درون خانه دوید. او والدینش این جسم را مشاهده کردند که اللحظاتی بعد ناپدید شد

. زمانی که مرد جوان از آنها خداحافظی کرد تا به منزل خود بازگردد، این جسم دوباره ظاهر شد، سپس والدین وحشت زده او نیز آن جسم را در حالی که مرد با وحشت از اتومبیلش پیاده می شد، بر فراز ماشین و معلق در هوا دیدند. این جسم او را حدود یک ساعت تعقیب کرده بود.

از دید ما(یعنی از روی زمین) محدوده بسیار کوچکی از اتمسفر قابل رویت است. ما تنها بعد از اختراع بالون هوای گرم توانسته ایم به آسمان دست پیدا کنیم پیشرفت های تکنولوژیهای هوایی که در طول صد و اندی سال پیش رشد بسزایی داشته، باعث شده تا بسیاری یوفوها را به عنوان نوعی وسیله پروازی هوایی یا فضایی در نظر بگیرند. عده دیگری هم هستند که آنها را توهمات بصری با پدیده های جوی می دانند.

بشقاب پرنده زنده
بشقاب پرنده زنده

البته باید دانست که تمام این فرضیه ها تا حدی درست هستند و می توانند بسیاری از گزارشات مشاهده یوفوها را توضیح دهند. با این حال، مدارک معدودی هم در دست است که به احتمال دیگری اشاره دارد و می گوید یوفوها شاید انواع متنوعی از اشکال حیاتی آسمان زی باشند. تاریخ دانان دنیای یوفولوژی همگی با داستان مشاهده بشقاب های پرنده توسط کنت آرنولد در سال ۱۹۴۷ آشنا هستند.

این حادثه آن چنان او را تحت تاثیر قرار داد که تا پایان عمرش به تحقیق در مورد این پدیده پرداخت و در این مدت، صدها داستان مشاهده یوفو از خلبانان جمع آوری کرد. او در نهایت، این طور نتیجه گیری کرد که یوفوها زنده هستند و آنها را «فون (جامعه جانوری)» اتمسفر نامید. یکی از این خلبانان برای آرنولد توضیح داده بود که با یک یوفو برخورد کرده بود. این یوفو شبیه یک سفره ماهی غول آسا بود که از هواپیمای اونیز بزرگ تر به نظر میرسید حثی لبه باله های این جسم عجیب هم مانند یک سفره ماهی موج بر می داشت نیروی هوایی ایالات متحده در تحقیقات اولیه خود در سال ۱۹۴۹ هم اعتراف کرده بود: <<آنها بیشتر مانند جانوران رفتار می کنند تا چیزی دیگر>>

       با جالبکده همراه باشید

 

بیشتر بخوانید:

افشاگری های جنجالی در مورد فرازمینی ها

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا